default logo

Kommande vecka blir det lite Expandia projekt igen: Västervik & Halltorp. Övrigt fortsätter som tidigare med nybyggena i Lerkaka och Strandtorp. Restaureringsarbete i Lilla Frö och Lerkaka. Markarbeten till kommande nybyggen i Törneby och Färjestaden. Ekerum projekt m.m.