default logo

Kommande vecka är vi underbemannande pga. jaktledig personal. På onsdag har vi heldagsutbildning med TM utbildning gällande skylift & saxlift arbeten. I övrigt arbetar vi vidare med mindre arbeten, markjobb och nyproduktion från Björkenäs till Byxelkrok!