default logo

Vi avslutar våra åtaganden i Högby fyr, takarbete utförs i Ormöga, fortsatta arbeten i Lerkaka och Köpingsvik, markarbeten i Sandvik och Egby, uppstart av renoveringsarbete i Störlinge och Ytterrör samt mindre arbeten i Gärdslösa & Löt.