default logo

Uppstart av tillbyggnader i Sättra & Kolstad. På Landborgskanten är det plåtslageri, stenläggning & snickeriarbeten. Avslutar mark inför grunder i Kroken där 2 nya hus skall uppföras. Sandvik får golvvärme & el arbeten utförda inför att vi påbörjar invändigt.