default logo

Vi utför ett större restaureringsarbete åt Expandia i Ljungbyholm, fortsätter med våra nybygge i Bjärby & Salomonstorp. Renovering på Strandnära vandrarhem, i Gåtebo & Löt fortsätter vi med ombyggnader, uppstart av ett tillbygge i Petgärde och en hel del mindre arbetsplatser.