default logo

Vecka 44 kommer bestå av markarbeten i Gärdslösa x 2, fönsterbyte på Furuhäll, kök på Slottsgatan i Borgholm och i Kalkstad, tak byte i Lindby, försäkrings återställning i Borgehage, fasadrenovering i Strandskogen och renovering på Karl Oskarskolan i Kalmar. Trevlig helg!