default logo

Vi jobbar med renovering av kontor på Baronen i Kalmar, vi fortsätter med de 2 husen i Köpingsvik, färdigställer markarbetena i Ekerum, färdigställer invändigt på tillbyggnaden i Köpingsvik, förbereder grund i Sandvik för gjutning samt diverse mindre arbeten runt i kring!