default logo

På tisdag monterar vi Villa Persson i Lerkaka. Vi kör vidare med nyproduktionerna i Kleva & Kroken. Garage platta i Djupvik gjuts, Ekerums golfby renoveringar & utbyggnader på ett flertal ställen fortsätter. I Sandvik river vi ett hus för att ge plats åt ett nytt till våren.