default logo

Kommande vecka blir det Expandia montage i Kalmar, omfattande markarbeten fortsätter gällande nybygget i Färjestaden, restaureringen i Lilla Frö fortsätter, takbyte i Sörby, gjuta villa platta i Törneby och återställning av balkonger m.m. i Åstad efter takbeläggnings byte.