default logo

Vi fortsätter med det nya huset i Stora Rör gällande yttertak och övrigt inför tätt hus, renoveringar i Kolstad och i Egby pågår/fortsätter, avslutar åtaganden i Saxnäs villan, mark och grundarbeten pågår i Stora Rör och i Rälla inför nya hus till våren.