default logo

Vi avslutar dom stora delarna gällande Expandia på Björkenäs, slutfix inför besiktning i Strandtorp, golvläggning och listarbete i Lerkaka, tillverkning av portar till lada, takarbetena i Sörby avslutas, restaurering i Lilla frö fortsätter och grundarbetena i Färjestaden påbörjas.