default logo

Nästa vecka så skall 2 tak avslutas: Tjusby & Kalkstad. Nybygge på 2 ställen fortsätter: Salomonstorp & Bjärby. KL TRÄ projektet fortsätter i Kläppinge, ett nytt tak i Hörninge drar igång, Wannborga bygget fortsätter samt en hel del mindre åtaganden ikring! Trevlig söndag.