default logo

Denna veckan har vi avslutat 2 toalett renoveringar i Ekerum golfby och fortsatt med ett burspråk. Markarbete för ett enskilt avlopp påbörjats, grund till nybygge gjorts klar för gjutning, farstukvist arbete påbörjats, stor omfattande renovering pågår i Bägby samt andra div. övrigt.